Demografi

Antal børn under 5 år i hele Afrika: 142 millioner (125 mio. syd for Sahara)
Antal børn under 5 år i verden: 626 millioner

Børnedødelighed i verden

I 2006 døde 9,7 millioner børn under 5 år i verden
I 1990 døde omkring 13 millioner børn i verden.
Siden 1960 er børnedødeligheden halveret på verdensplan. Fra cirka 20 millioner børn om året i 1960 til under 10 millioner i 2007.
Kun 1 % af alle dødsfald blandt børn under fem år sker af ukendte årsager. 2/3 af alle dødsfaldene kunne være undgået ved hjælp af helt basal sundhedshjælp.

Børnedødelighed i Afrika

Der dør op mod 5 millioner børn under fem år om året i Afrika.
Hvert sjette barn i Afrika dør, før det fylder fem år.
Hvert femte barn i Vest- og Centralafrika dør, før det fylder fem år.
I de industrialiserede lande dør 6 ud af hver 1000 børn, før de fylder fem år.
Omkring halvdelen af alle de børn, der dør på verdensplan, bor i Afrika.
Antallet af børn under 5 år, der dør i verden, er faldet med 23 % siden 1990. I Afrika er antallet ”kun” faldet med 14 %.

De 25 afrikanske lande med den højeste børnedødelighed

Sierra Leone (270/1000)
Angola (260/1000)
Niger (253/1000)
Liberia (235/1000)
Mali (217/1000)
Chad (209/1000)
Ækvatorisk Guinea (206/1000)
DRCongo (205/1000)
Burkina Faso (204/1000)
Guinea-Bissau (200/1000)
Nigeria (191/1000)
Zambia (182/1000)
Burundi (181/1000)
Centralafrikanske Republik (175/1000)
Swaziland (164/1000)
Guinea (161/1000)
Rwanda (160/1000)
Cameroon (149/1000)
Benin (148/1000)
Somalia (145/1000)
Mozambique (138/1000)
Uganda (134/1000)
Lesotho (132/1000)
Djibouti (130/1000)
Cote D’Ivoire (127/1000)

Fakta om spædbarnsdødelighed / fødselskomplikationer

Over 4 % af alle nyfødte børn i Afrika dør indenfor den første måned af deres liv. Omkring halvdelen af dem dør indenfor de første 24 timer.
Et barn har 500 gange så stor risiko for at dø i løbet af den første dag af sit liv, som det har, når det er en måned gammelt.
31 % af alle gravide kvinder i Afrika har ingen kontakt med sundhedsvæsenet i forbindelse med graviditet og fødsel.
57 % af alle gravide kvinder i Afrika føder uden hjælp fra en uddannet fødselshjælper.
64 % af kvinderne føder hjemme.
14 % af alle nyfødte afrikanske børn har lav fødselsvægt.
23 % af alle nyfødte afrikanske børn er ikke beskyttet mod stivkrampe.

Fakta om underernæring

Underernæring er en medvirkende faktor til halvdelen af alle dødsfald blandt børn under fem år.
I Burundi er næsten halvdelen - 45 % - af alle børn undervægtige. I Eritrea er 40 % undervægtige, og i Etiopien er mere end 40 % af børnene undervægtige. I Vest- og Centralafrika lider 28 % af børnene af undervægt, i det sydlige og østlige Afrika lider 29 % af børnene af undervægt.
Kun 30 % af alle nyfødte børn i Afrika bliver eksklusivt ammet de første 6 måneder af deres liv.

Fakta om lungebetændelse

Op mod 1 million afrikanske børn dør af lungebetændelse om året.
Kun 40 % af de afrikanske børn, der får lungebetændelse, kommer til lægen eller til en sundhedsklinik.

Nogle priseksempler:

• En antibiotikakur mod lungebetændelse (Amoxicilline 500 mg / acide Clavulanique 125 mg comp.) koster 26.69 Euro for 100 tabletter. = 202,28 dkr. En kur er normalt på 7 dage, hvor der som regel skal indtages to piller om dagen. Eftersom prisen pr. pille er 2,02 dkr, så vil det sige at en kur koster 28,32 dkr.
• Et barn skal være omkring 4 år før man kan give det tabletter, men mixtur koster omtrent det samme.

Fakta om hiv/aids

2 millioner børn i Afrika lever med hiv (børn 0-14 år). De fleste af dem er smittet af deres mødre under eller efter fødslen.
12 millioner afrikanske børn har mistet en eller begge forældre på grund af aids.
I 2007 døde næsten 300.000 børn i Afrika af aids (estimat 297.000). Det svarer til 90 procent af alle de børn, der døde af aids i verden (330.000).
En hiv-smittet gravid kvinde, som ikke får behandling mod overførsel af hiv-smitte, har 35 % risiko for at give virusen videre til sit barn.
Uden behandling vil halvdelen af de hiv-smittede børn dø indenfor de første to år af deres liv.

Et priseksempel:
• Det koster under 6 kroner at give en hiv-smittet gravid kvinde og hendes nyfødte barn medicin, der beskytter mod overførsel af hiv-smitte fra mor til barn.

Fakta om diarré

i Afrika dør op mod 2000 børn om dagen af diarrésygdomme.
Op mod 750.000 afrikanske børn dør hvert år af diarrésygdomme.
Et afrikansk barn har 520 gange så stor risiko for at dø af diarré som et barn født i Europa.
45 % af alle afrikanere har ikke adgang til sikkert rent drikkevand.
Kun 37 % af alle afrikanere har ordentlige toiletforhold.
Adgang til rent drikkevand kan reducere dødeligheden som følge af diarré med 25 %. Forbedret sanitet (toiletter og kloakker) kan reducere dødeligheden som følge af diarré med 32 %.
Forbedret hygiejne (f.eks. via oplysningskampagner om vigtigheden af håndvask) kan reducere dødeligheden som følge af diarré med 45 %.

Nogle priseksempler:
• Man vaccinerer ikke ofte mod kolera – det er ikke særligt effektivt, men en behandling (væsketerapi med Linger lactate 1 l) koster 88 Eurocent pr. infusionspose. = 6,67 dkr.
• En lille pose med ORS-pulver til behandling af børn med diarré koster 40 øre. Pulveret, der er en særlig blanding af salt og sukker, røres i kogt vand og gives til barnet i små doser. En pose ORS (Oral Rehydration Salt) kan redde et barn fra at dø af udtørring som følge af diarré.

Fakta om malaria

Op mod 1 million afrikanske børn dør af malaria om året.
Kun 8 % af afrikanske børn under fem år sover under et insektmiddelbehandlet myggenet.
34 % af afrikanske børn med feber får medicin mod malaria.

Et priseksempel:
• Et imprægneret myggenet koster lidt afhængigt af størrelsen ca. 5 Euro. = 37,89 dkr.

Fakta om mæslinger

fRa 2000 til 2006 er antallet af mæslingedødsfald i Afrika faldet med 91 %
Fra omkring 396.000 i 2000 til 36.000 registrerede tilfælde i 2006.
På verdensplan er antallet af mæslingedødsfald faldet med 68 %.
Denne enorme succes skyldes en målrettet og intensiv indsats for at nedbringe børnedødelighed som følge af mæslinger i Afrika. Det er sket ved at gennemføre store vaccinationskampagner mod mæslinger og ved at styrke de enkelte landes vaccinationssystemer, så flere børn kan få rutinevaccinationer, a la dem børn får i vores del af verden. Parterne bag initiativet er landenes egne regeringer, UNICEF, WHO, Røde Kors m.fl. Fra 2000 til 2006 er 478 millioner børn fra 9 måneder til 14 år blevet vaccineret som følge af dette initiativ.

NU er det vigtigt at fortsætte successen og forstærke indsatsen, da der stadig er alt for mange børn, der dør som følge af denne sygdom - en sygdom, der let kan forebygges ved en simpel - og billig - vaccination. Mæslinger dræber stadig næsten 600 børn under fem år i verden hver eneste dag, og det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Det er særlig vigtigt at sætte ind i sårbare lande som Somalia, hvor kun 5 % af børnene får deres rutinevaccinationer. UNICEF har beregnet, at vaccination mod mæslinger og tilskud med A-vitamin kan redde op mod 20.000 børns liv i Somalia alene på et år. Børnene i Somalia er i forvejen meget udsatte som følge af en række naturkatastrofer (tørke og oversvømmelser) og 17 år med borgerkrig.

Nogle priseksempler (taget fra mæslingevaccination i Somalia):

• 10 doser mæslingevaccine = 17 kroner
• 10 kanyler = 7 kroner
• 10 vaccinationskort = 80 øre
• Sikkerhedsboks til brugte kanyler = 7,50 kroner
• Vaccinations-manual = 8,50 kroner
• Løn til 5 sundhedsarbejdere i 6 dage = 672 kroner
• Leje af bil til vaccinationshold i 6 dage = 1176 kroner

Fakta om Liberia

Der bor 690.000 børn under fem år i Liberia.
Børnedødeligheden i Liberia er den fjerde højeste i Afrika og den femte højeste i verden (idet Afghanistan kommer ind som nr. 3).
235 ud af hver 1000 børn i Liberia dør, før de fylder fem år. Dvs. næsten hvert fjerde barn.
Forventet levealder: 45 år
5,7 % af de gravide kvinder er smittede med hiv.
Kun 32 % af befolkningen har adgang til sikkert rent drikkevand.
55 % af mændene og 81 % af kvinderne er analfabeter.